• BİZİM ÖĞRENCİMİZSENİZ "ZATEN KAZANDINIZ" DEMEKTİR !
 •   0541 860 45 28
 •   info@runbesyokursu.com

  BESYO' DA FORMASYON ALMAK

  BİZİM ÖĞRENCİMİZSENİZ "ZATEN KAZANDINIZ" DEMEKTİR !

  Bildiniz gibi her üniversitenin özerkliği vardır. Her üniversite, kendi kurallarını kendisi koymaktadır ve kendi imkanlarını kendisi tahsis etmektedir. Dolayısı ile sizlere birazdan yazacak olduğumuz imkanlar her üniversitede farklılıklar gösterebilmektedir.

  BESYO’ da diğer bölümlerden öğretmen olmak üç şekilde mümkündür.

  1. Bölümler arası geçişle okurken gerçekleşir,

  Öğrencinin üniversitedeki not ortalamasının 3 (üç) ve üzeri olması gerekmektedir. Okulun kontenjanı dahilinde % 10 luk dilime giren öğrenciler bölümler arası geçiş yapabilirler. % 10 luk dilim mesela 50 öğrenci alan üniversite için 5 öğrenci bölümler arası geçiş yapabilir. Not ortalaması 3 ve üzeri olan 5 ten fazla öğrenci varsa adaylar sıralanır ve ilk 5 not ortalamasına sahip aday bölümler arasına geçiş yapabilir.

  2. Çift ana dalla okurken gerçekleşir,

  Çoğu üniversitede bölümler arası geçiş için gereken şartlar aynen çift ana dalla geçişte de aynıdır.

  3. Formasyonla okurken veya mezun olduktan sonra alınabilir.

  Formasyon kelime anlamı ile “ Biçimlendirme” demektir. Hemen her üniversitede formasyon alınabilir. Örneğin; "X" bir öğrenci İstanbul Üniversitesi’ nde okuyorken Marmara Üniversitesi’ nden formasyon alabilir.

  Bir dönemlik eğitim ile alınır. Bir dönem boyunca süren, hafta sonları gerçekleşen pedagojik eğitim sonucu formasyon alınır ve formasyon alan herkes öğretmen kabul edilir. Okulun kontenjanı dahilinde öğrenci alınır. Okulun kontenjanı 500 ise 500 öğrenci formasyon alabilir.

  FORMASYON KALDIRILIRSA NE OLUR?

  Formasyon varken öğrenci okulu kazanmışsa ve birinci sınıfında formasyon devam ediyorsa öğrenci formasyonun kaldırılması durumunda kazanılmış hak davası açarak formasyonu alabilir. Ancak özel yükümlü kanun çıkarsa formasyon alamaz.

  Dolayısı ile formasyon risklidir. Bu nedenle öğrenci üniversiteyi kazanırken ya öğretmenlik bölümünü düşünmeli ya da kazandıktan sonra bölümler arası geçiş veya çift ana dal için not ortalamasını yüksek tutmalıdır.