• BİZİM ÖĞRENCİMİZSENİZ "ZATEN KAZANDINIZ" DEMEKTİR !
 •   0541 860 45 28
 •   info@runbesyokursu.com

  BESYO SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  BİZİM ÖĞRENCİMİZSENİZ "ZATEN KAZANDINIZ" DEMEKTİR !

  Ülkemizde birkaç üniversitede bu bölüm mevcuttur. Spor Bilimleri Bölümü turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği, spor animatörlüğü, sağlık bilgileri ile yoğunlaştırılmış spor bilimleri, fiziksel uygunluk (fitness) uzmanlığı, liderliği ve ikincil olarak ise antrenörlüğe yönelik lisans eğitimi vermektedir.

  Fiziksel aktivitenin, egzersizin ve sporun bilimsel temelleri ile ilgili detaylı bilgilerin öğrencilere aktarıldığı Spor Bilimleri Lisans programı sporun biyolojik ve tıbbi konularından oluşan sağlık bilimleri, sporun psiko-sosyal yönünü ele alan davranış bilimleri, sporun uygulamalı yönlerini ele alan spor dalları, spor eğitimini irdeleyen eğitim bilimleri ve sporun yönetsel ve organizasyon yanını ele alan yönetim bilimleri derslerini içermektedir.

  Bu bölüm mezunları “Spor Bilimcisi” unvanını alırlar. Kamu ve sektördeki iş tanımı ; üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları, spor federasyonları, spor kulüpleri, sportif performans ve araştırma merkezleri, yetenek seçimi ve gelişimi merkezleri, fiziksel uygunluk (fitness) merkezleri, sporcu eğitim merkezleri ve belediyelerde istihdam edilebilecekler. İş tanımları ise, her yaş grubundan bireylerin, spor branşlarına seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, yetenek modellemesi, performans analizi, her tür spor dalında kondisyonerlik, antrenman programlarının hazırlanması ve antrenörlük uygulamaları ve bunlara dayalı araştırma geliştirme çalışmaları olarak belirlenmiştir.

  Sporun ve fiziksel aktivitenin bilimsel temellerini oluşturmaya yönelik derslerin yanında, öğrencilerin turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği ve antrenörlük alanlarında uzmanlaşmasını sağlayan dersler de lisans programında yer almaktadır.

  BÖLÜM MEZUNLARININ BAŞLICA İŞ OLANAKLARI;

  • Turizm sektöründe yer alan turistik işletmelerde rekreasyon yöneticisi ve organizatörü,

  • FÖzel fitnes merkezlerinde fitness uzmanı ve lideri,

  • Fitness merkezlerinde etkinlik koordinatörü ve yöneticisi,

  • Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği kamplarda lider,

  • Üniversitelerde akademisyen,

  • Spor Eleştirmeni,

  • Spor Yazarı,

  • Üniversitelerin spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri,

  • Kamu kuruluşlarının spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri,

  • Antrenörlük gibi unvanlara sahip olabilirler.

  Bunların dışında;

  • Özel/kamu sektöründe, kulüpler ve fitnes merkezlerinde sağlık hizmetleri sağlamak,

  • İş yerlerinde, spor merkezlerinde sağlığı koruyucu ve geliştirici programlar hazırlamak, düzenlemek ve uygulamak,

  • Bireyin bütünsel ve optimal gelişimine katkıda bulunacak bireysel fiziksel uygunluk programlarını planlamak ve uygulamak,

  • Yöneticilik becerileri ile egzersiz, psikoloji, beslenme ile ilgili bilgilerini birleştirerek, fitnes merkez yöneticiliği veya fitnes programı planlanmasında yönetici olarak çalışmak,

  • Üniversitelerin spor merkezlerinde, kampüs içi ve dışı fiziksel etkinlik programlarını organize etmek ve düzenlemek,

  • Bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerini belirlemek ve bu düzeyi artıracak programları planlamak ve uygulamak,

  • Toplum sağlığı için çalışmalarda bulunmak, özel sağlık kulüplerine, fitnes merkezlerine ve gençlik kamplarına fitnes programları sağlamak gibi görevleri de yerine getirebilirler.